Ulakçı Haber

Av. Mehmet Aydoğdu - AİT TÜM YAZILAR
Ortaya Karışık

Ortaya Karışık

Ortaya karışık Öyle mesaj falan yok! Çalakalem…Kavram, mefhum, fikir, çile, baş ağrısı, zonklaması onlarda yok! Nedir? Öyle her yazdığınızdan, konuştuğunuzdan, okuduğunuzdan, mesaj vermek veya almak zorunda mısınız? Şikâyet yok! Zaten her şeyden şikâyet edenden oldum olası hazzet...

Millet Üzerine Notlar…

Millet Üzerine Notlar…

Millet Üzerine Notlar… Millet mefhumu üzerinde titizlikle durulması ve yerli yerine oturtulması gereken en önemli meselelerden birisidir. Millet : ‘Din, şeriat, mezhep, topluluk’ Genellikle aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı soydan gelen ve aralarında dil, din, tarih, sanat, t...

HAYAL KIRIKLIĞI

HAYAL KIRIKLIĞI

Hani tam zirveye çıkmış olduğunuzu zannedersiniz, birden tepetaklak olur ya her şey! Yukarıdan aşağıya düşerseniz, seviye kaybedersiniz, öyle bir şey olsa gerek hayal kırıklığı! Eskiler sükûtu hayal derler. Hayalin susması gibi bir anlam içeriyor.. Ne çok hayal kurarız değil mi? ...

YORUM

YORUM

Hadiseleri yorumlayan siyasetçi, ilim, bilim ve her türlü meslek erbapları, ne çok gündemimizi işgal ediyorlar, farkında mısınız? Elbette, şahıslar, olay, metin veya bir hadise hakkında açıklama, tefsir yapacaklardır. Konu hakkında bir anlam çıkarmak, o şey hakkında kendine göre ...

Nizam üzerine notlar

Nizam üzerine notlar

İnsan ve toplum hayatının sıkışmışlığı nasıl çözülür. Yolumuz, halimiz ve çaremiz nedir ? İnanç     :  ‘Allah’a, bir dine veya insanüstü bir güce inanma, iman-Bir düşünceye bağlı bulunma, bir kimseye duyula güven- inanma duygusu, itimat, görüş, kanaat…’ İdeal      :  ‘Ülkü, gündü...

SİYASETİN ÖZGÜRLÜK ALANI

SİYASETİN ÖZGÜRLÜK ALANI

Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı… Herhangi bir konuda takip edilen yol, usul ve esas… Siyaset, herhangi bir dünya görüşünün, insan, eşya ve hadiselere tatbiki… Günümüzde, bu tatbik hadisesi daha etkin ve çoğunlukla siyasi partiler etrafında ve özelinde gerçekl...

Sıkıntı

Sıkıntı

Böyle bir kelimeyi çocukluğumdan hatırlamıyorum! Sıkıntı, ne zaman literatürümüze, iliklerine kadar hayatımıza, ruhumuza kadar girdi! Sıkıntı denilince, sadece rahmetli babamın bazen mırıldandığı ‘ruhumda bir sıkıntı  var. Gitsin diyom  gitmiyor ki ‘ezgisinden bir kelime, bir mef...

İnanmak Üzerine Notlar…

İnanmak Üzerine Notlar…

Kıymet ve haysiyet ölçüsüdür inanmak! Teslimiyettir; şartsız, pazarlıksız, tavizsiz! Anlamak değil teslimiyet! İnanmak: Bir şeyi doğru, gerçek olarak kabul etmek, bir kimseye güvenmek! Sevecek, güvenecek ve bağlanacak en yüksek varlık olarak bilmek, iman etmek. İman etmek: Güven ...

Herkes Bildiğini Okur

Herkes Bildiğini Okur

Dünya; yer küresi (arz), daha çok hayat tarzının kastedildiği yer olduğu açıktır. Bilgi veya insanın hayat görüşü, bir şeye erişmenin, usul, esas ve prensipleri; dünya görüşü olarak kabul edilir. Bütün mücadele tezlerle antitezler arasındadır. Neticede hakikat birdir! İki olma ih...

Ceza-i Ehliyet ve Bir Vaka

Ceza-i Ehliyet ve Bir Vaka

Türk Ceza Kanunu ’Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden sorumlu tutulamaz. Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgi...

Sözleşme Üzerine Notlar..

Sözleşme Üzerine Notlar..

Sözleşme: İki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla, karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini beyan ederek yaptığı hukuki işlem; akit. Akit: Tarafların birbirine uygun irade beyanlarıyla husule gelen ve onl...

Bayram

Bayram

O gün işte; kanımızın deli aktığı, heyecanımızın diri, ideallerimizin zirvede olduğu o gün!.. Bayram sabahı O arkadaş, gözlerimizde yaş ,kendine ve  aleme nizam verme şuurunda biz iki  gardaş,  örgü örgü nakış nakış  gönlümüzden dilimize: ‘Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede ...

Ayrılık üzerine notlar:

Ayrılık üzerine notlar:

SÜRGÜN    ; Ceza olarak oturduğu yerin dışında bir yere gönderilen ve orada oturmaya mecbur edilen kimse. Bitkilerde filiz, taze ve körpe dal… İshal, amel. GÖÇ           :  Ekonomik,  toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yer...

Adalet üzerine notlar…

Adalet üzerine notlar…

  Adalet, geniş manada hem adil olanın sağlanması hem de felsefi açıdan neyin adil olduğunun tartışmasını ihata etmektedir. Adalet kavramı; etik, akılcılık, hukuk, din, eşitlik ve hakkaniyeti de kapsayan birçok alana, farklı görüş,  inanış,  ve bakış açısına dayanmaktadır. A...

Hukuk Üzerine Notlar…

Hukuk Üzerine Notlar…

*Hukuk kelimesi, hak kökünden gelir ve kelimenin çoğuludur. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür. Haklar… *Belirli bir zamanda, belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması müeyyideye bağlanmış kurallar bütünü… *Gerek fertler a...

Siyaset ve Maske

Siyaset ve Maske

Salgının bulaşmasını engellemenin üç altın kuralı belirlenmiştir. Bunlar; sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanmaktır. Bu salgını siyasete uyarlamayı deneyelim: Siyasi cephenin nerede ise büyük kısmında, hastalık zuhur etmiş ve aktörler birbirlerine karşı pozisyon ve mesafe bel...

Darbe –ihtilal-ahlak

Darbe –ihtilal-ahlak

Ahlak: İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünü; bunlarla ilgili ilim dalı. Ahlâk, Arapça “h-l-k” kökünden gelen bir kelimedir.  “Hulk”  kelimesinin çoğuludur. Yaratılış, ta...

Hüzün

Hüzün

Lügat  manası : İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı. Hüzün; bir türkü, bir şarkı, bir roman , bir hikaye, bir söz ve belki de bir bakış… Hüznün insana değer kattığı kanaatindeyim. Hüznün   olmadığı insan biraz eksik değil midir. ‘Ne sen, Ne ben, Ne de hüsnünde to...

ANNEM…

ANNEM…

Sevgisini gösteremeyen, göstermek istemeyen kavruk neslin çocuklarıyız biz! Söze dökülünce belki eskiyen, belki değerini yitirecek bir şeydi ‘seni seviyorum’. Baba ve  annenin, çocuk sevgisinin söze döküldüğünü görmedik. Belki de en değerlisi bu idi! Anne sevgisini; şefkatte, mer...

Tasfiye veya yol ayrımı

Tasfiye veya yol ayrımı

Bu tasfiye terimi gündeme gelip oturunca; zihnime Hukuktan daha çok Kemal Tahir’i çağrıştırdı. Belki de doğru bir zemine yerleştirdi! Kemal Tahir’in YOL AYRIMI! Romanından: “Düşündün mü hiç, bir dünya imparatorluğu nasıl tasfiye edilir?” -Nasıl mı? Basbayağı… Dış güçlerce yıkılır...

Milli – Yabancı

Milli – Yabancı

Milli: Milletle ilgili, millete özgü, ulusal, bir milletin sahip olduğu değerleri ifade eder. Millete özgü olan bir durumu, oluşu dile getirebilmek… Milli: Mil ile dolmuş olan, balçık durumunda bulunan (toprak). Yabancı: Başka milletten olan, bigane,  ecnebi, aileden çevred...

“İlke Sendromu”

“İlke Sendromu”

İlke: Temel düşünce, temel inanç, davranış kuralı, her türlü tartışmanın dışında sayılan, genel dayanak noktası. Umde: İnanılacak şey, prensip, temel fikir, güvenilecek yer veya kimse, reis. Siyasi yelpaze , inanılmaz bir şekilde savrulmakta, ilkesizlikte ilke aramakta, behemehal...

Gizli araştırma – Röntgencilik üzerine notlar:

Gizli araştırma – Röntgencilik üzerine notlar:

*Tecessüs: Bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmak.*Tahassüs: Bir konuda haber toplamaya çalışmak!*Tecessüs yasak, tahassüs ise iyi niyetli olması halinde sınırlı serbest…* İnsanların gizli hallerini gözetlememek, ...

Salgın zamanında dostluk üzerine…

Salgın zamanında dostluk üzerine…

Salgın; kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, bir şeyin bir yere girip her yanı kaplaması, istilası. Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması.         ...

SİYASET ÜZERİNE MÜLAHAZA

SİYASET ÜZERİNE MÜLAHAZA

*Siyaset kelime olarak Arapça seyis (at bakıcısı) kelimesinden türemiştir. Devlet işlerinidüzenleme ve yürütme …Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı… Belirli bir fikirleinsanların ülke içi ve dışı ile ilgili işlerini gütmek, yönetmek…*Devlet ve yöneticiler bu işin yönetici...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.